Sote- ja maakuntauudistus

Ärade deltagare,

 

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen berör ca 215 000 yrkesutbildade personer. Vi vill höra Din syn på hur reformen kan genomföras med så lyckat resultat som möjligt.


TIDEN FÖR DELTAGANDE HAR AVSLUTIT!

TACK FÖR ALLA DELTAGARE!


Dela med dig av dina tankar och idéer och din oro: vad förväntar du dig, vad önskar du, vad vill du ha mer information om? Det finns inget som är rätt eller fel – alla synpunkter är värdefulla. Kom med och fundera på och påverka genomförandet av reformen. Ordet är fritt.


TIDEN FÖR DELTAGANDE HAR AVSLUTIT!

TACK FÖR ALLA DELTAGARE!


Resultatet av Verkkoaivoriihi®, där deltagarna kan vara anonyma, kommer att utnyttjas i reformarbetet på både nationellt och regionalt plan. Resultaten offentliggörs i månadsskiftet februari–mars 2017, bl.a. på webbplatsen www.regionreformen.fi.

 

Tack redan på förhand för din tid och dina synpunkter,


                                                                          
Sinikka Salo                                                                  Pauli Harju
förändringsledare social- och hälsovårdsreformen        förändringsledare landskapsreformen
social- och hälsovårdsministeriet                                   finansministeriet

Inloggning

Loggning misslyckad. Dit andvändaridentifikation begangnarräkning är stängd.