Välkommen att reflektera över ett utsläppssnålt Finland år 2050!

Hur ser livet ut i ett utsläppssnålt Finland år 2050? Ingen vet säkert, men tillsammans kan vi skissera möjliga framtider.

Denna nätenkät utgör en del av beredningen av statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken. Målet med enkäten är att samla in tips och synpunkter om möjliga och önskvärda framtidsstigar mot ett utsläppssnålt Finland.

Nätintervjun är på gång tills den 13 februari. Det tar ca 10-30 minuter att delta beroende på dina intressen och möjligheter. Alla svar behandlas anonymt. Om du vill kan du på sista sidan bjuda in andra att delta.

Med samarbetshälsningar

Statsrådets kanslis arbetsgrupp för framtidsredogörelsen

Vid eventuella tekniska problem vänligen kontakta eija.seppanen@fountainpark.com

Här hittar du ytterligare information om framtidsredogörelsen

Inloggning

Loggning misslyckad. Denna instans är stängd.