Bättre social- och hälsovårdstjänster! Några idéer?

Social- och hälsovårdsministeriets mål är att förbättra de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna samt människornas välfärd. Ge en kvart av din tid och tala om din åsikt när det gäller vilka saker det är som kräver snabba åtgärder. När du svarar ser du samtidigt vad andra har tänkt om detta.

Tiden för deltagandet går ut 2.11.2011. Samtliga svar behandlas konfidentiellt, och vare sig du eller andra som svarat kan identifieras utifrån resultaten.

Denna webbenkät är en del av beredningen av programmet Kaste (nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården). I programmet fastställs reformens mål och åtgärder för att nå dessa för åren 2012 - 2015.

Ett varmt tack för dina åsikter!


Med vänliga hälsningar,
Maria Guzenina-Richardson
omsorgsminister
Social- och hälsovårdsministeriet

WEBBENKÄTEN ÄR STÄNGT. TACK FÖR ALLA DELTAGARE!

Inloggning

Loggning misslyckad. Dit andvändaridentifikation begangnarräkning är stängd.