Tervetuloa tekemään tulevaisuutta yhdessä

Me kaikki voimme vaikuttaa siihen, että Suomessa on hyvä elää ja tehdä työtä hyvinvoivassa ja vauraassa yhteiskunnassa vuonna 2030.

Tässä sähköisessä aivoriihessä pohditaan yhdessä, minkälaisia kysymyksiä on ratkaistava, jotta Suomi on vuonna 2030 hyvä paikka elää ja tehdä työtä. Keskeisiä näkökulmia tulevaisuuden pohdinnassa ovat kestävän talouden, hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmat globaaleja kytkentöjä unohtamatta.

Tulevaisuusaivoriihi on tältä erää sulkeutunut ja tulosten analysointi käynnissä. Kiitokset kaikille osallistuneille!

Tarkoituksena on, että osallistujat esittävät ensin omia ajatuksiaan tulevaisuudesta ja sen jälkeen arvioivat yhteisestä keskustelusta nousseita uusia avauksia. Ideoiden yhteentörmäyksistä syntyy jotakin aivan odottamatonta!

Sinun näkemyksesi antavat vinkkejä teemoista, joita voidaan nostaa esille tulevaisuustyössä. Sitra, Suomen Akatemia ja Tekes hyödyntävät tuloksia omissa suunnittelutöissään ja niitä käytetään myös valtioneuvoston tulevaisuusselonteon valmistelussa. Samalla luomme uutta suomalaista tapaa toimia yhdessä.

Astu sisään aivoriiheen! Voit vastata niin laajasti tai lyhyesti kuin haluat. Voit lopuksi kutsua myös omat verkostosi mukaan.

Kiitokset ajatuksistasi jo etukäteen!

Mikko Kosonen
Sitra
Markku Mattila
Suomen Akatemia
Veli-Pekka Saarnivaara
Tekes

På svenska

Kirjautuminen

Kirjautuminen epäonnistui. Käyttäjätunnuksesi on suljettu.