Ideoi Helsingistä planeetan paras kotikaupunki

Kerro meille, millaisena näet tulevaisuuden Helsingin!

Millainen Helsinki olisi hyvä kotikaupunki ja asukkaiden yhteisö? Mitä yritykset odottavat Helsingiltä? Miten palveluita pitäisi parantaa, miten lisätä hyvinvointia, miten kehittää osallistumista ja kaupunkielämää?

Kutsumme kaikki helsinkiläiset, Helsingissä toimivat ja täällä vierailevat ideoimaan tulevaisuuden Helsinkiä.

Ideoiden kokoamiseksi kaupunki avaa verkkoaivoriihen, jossa kaikki voivat vapaasti esittää omia ajatuksiaan ja kommentoida toisten ehdotuksia. Ideointi on avoinna 17.6.2012 saakka.

Verkkoaivoriihessä esitettyjä ajatuksia käytetään hyödyksi, kun kaupungin virastot ja liikelaitokset valmistelevat esityksiä kaupungin strategiaohjelmaan uudelle valtuustokaudelle 2013 - 2016. Uusi kaupunginvaltuusto päättää Helsingin tavoitteista ja tärkeimmistä kehittämiskohteista vuoden 2013 keväällä. 

Tervetuloa ideoimaan!


Jussi Pajunen
kaupunginjohtaja

Mahdollisissa teknisissä ongelmissa ole hyvä ja ota yhteys Fountain Parkiin.

Kirjautuminen

Kirjautuminen epäonnistui. Käyttäjätunnuksesi on suljettu.