På vilket sätt kan Yle betjäna dig bättre? Hurudana program vill du se och lyssna på? Vad önskar du dig av Yle på webben? Och vad är det för innehåll du inte vill att Yle ska erbjuda?

I den här medborgardiskussionen kan du berätta vad du tycker och tänker om Yle. Du kan också läsa och kommentera andras funderingar. Vi hoppas att vi genom diskussionen ska kunna få en så mångsidig bild som möjligt av vad finländarna önskar sig av Yle.

Yle är ett public service mediebolag. Det här innebär att vi gör program och tillhandahåller tjänster för alla finländare. Det betyder också att det är finländarna som äger Yle. Yles verksamhet finansieras nu med en tv-avgift, men i framtiden är tanken att verksamheten ska finansieras med en Yleskatt. 

Yle finns till för oss alla. Berätta hur Yle borde fungera för dig! Dina önskemål är viktiga för oss. Vi vill göra Yle till världens bästa public service mediebolag  - för dig och för alla finländare.

 Hälsningar,
 Lauri Kivinen
 verkställande direktör

 

10 upplevelserika dagar på Yle
Tio personer som deltar i webbdiskussionen får chansen att tillbringa en upplevelserik dag på Yle och bekanta sig med hur man gör program - enligt vad de själva önskar sig. De tio väljs slumpmässigt bland alla deltagare. Utöver det här kommer ett antal slumpvis valda deltagare att få ett paket med Yleprodukter på posten. Uppge dina kontaktuppgifter ifall du vill delta i utlottningen. Vi kontaktar dem som slumpen valt i slutet av maj.

Finska

Så här deltar du

 • Tryck på knappen Fortsätt nedan
  och låt dina tankar flöda! 
 • Det tar dig 10–15 minuter att
  besvara frågorna.
 • Du svarar anonymt. Dina svar behandlas konfidentiellt. 
 • Svarstiden går ut den 20 maj.
  Du är välkommen att logga in
  på nytt så många gånger du vill.

Få hjälp med att delta

Du kan också bidra med dina
idéer om Yles framtida utveckling
på ett allmänt bibliotek, där du kan
be en bibliotekarie om hjälp. Ifall
du har en vän som vill få sin röst
hörd men inte kan använda webben
så kan du gärna rekommendera ett besök på biblioteket.

Medborgardiskussionen genomförs
av Fountain Park Oy


I samarbete med Biblioteken.fi

Inloggning

Loggning misslyckad. Denna instans är stängd.