Kiitos mielenkiinnostasi. Ideoi kirjastosta lempipaikkasi Helsingissä - kansalaiskeskustelu on nyt suljettu.

Voit kuitenkin edelleen esittää toiveita unelmiesi kirjastosta www.keskustakirjasto.fi -sivustolla sekä keskustakirjaston facebook –sivulla www.facebook.com/keskustakirjasto.

Arvonnan voittaneihin ja verkkoaivoriihen tuloksista kiinnostuneihin tullaan olemaan yhteydessä marraskuun alkupuolella.

Hyvät ideat tarvitsevat toteuttajan. Me lupaamme testata, kehittää ja pilotoida kaupunkilaisten unelmia ja ideoita, jotta ne voitaisiin tehdä todeksi keskustakirjastossa.

Lisätietoja hankkeen etenemisestä voit tarvittaessa kysyä myös Virve Miettiseltä, osoitteesta virve.miettinen@hel.fi.

Tack för ditt intresse. Medborgardiskussionen är nu stängd.

 Du kan ändå fortsätta att dela med dig av dina önskedrömmar om biblioteket på webbplatsen http://keskustakirjasto.fi/sv/ och på centrumbibliotekets facebooksida www.facebook.com/keskustakirjasto.

 I början av november tar vi kontakt med dem som vunnit i utlottningen och med dem som visat intresse för undersökningens resultat.

Goda idéer behöver någon som förverkligar dem. Vi lovar att testa och utveckla stadsbornas drömmar och idéer, så att de kan bli verklighet i centrumbiblioteket.

Mera uppgifter om undersökningen fås av Virve Miettinen på adressen virve.miettinen@hel.fi