Millä teoilla sinun mielestäsi Suomea puolustetaan?


Suomen puolustaminen koskettaa tavalla tai toisella kaikkia suomalaisia. Tällä verkkohaastattelulla haetaan suomalaisten näkemyksiä siitä, millaisilla teoilla heidän mielestään Suomea parhaiten puolustetaan.

Vastaaminen perustuu avoimiin kysymyksiin ja muiden vastaajien ajatusten arviointiin, joten saat omin sanoin kertoa ajatuksistasi. Vastaaminen kestää 5-10 minuuttia. Vastaajia ei voida tunnistaa eikä heistä perustaustatietoja ja vastauksia lukuun ottamatta tallenneta muita tietoja.

Tämän tutkimuksen toteuttaa Fountain Park Oy, ja sen toimeksiantajana on Puolustusministeriö.


Kirjautuminen

Kirjautuminen epäonnistui. Tämä tuote on suljettu.