Helsingin kaupunki_Helsingfors stad

Osallistu keskusteluun Helsingin johtamisen uudistamisesta!

Helsinki uudistaa johtamistaan. Uudistuksen tavoitteena on kunnallisvaalituloksen heijastuminen kaupungin johtoon. Tavoitteena on myös demokraattisen päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantaminen sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen roolin vahvistaminen johtamisessa. 

Helsinki kehittää omaa johtamis- ja toimintamalliaan uuden kuntalainsäädännön asettamien mahdollisuuksien puitteissa, oman toimintaympäristönsä vaatimusten mukaan.

Johtamisjärjestelmätyöstä on julkisuudessa nostettu esiin kysymys pormestarimallista. Tämän lisäksi johtamisjärjestelmän tärkeitä osatekijöitä ovat kansalaisten osallistumismahdollisuudet sekä laajempi kysymys luottamushenkilöiden ja virkamiesten työnjaosta. Uudistukseen liittyvät myös kysymykset lautakuntien tehtävistä sekä miten kaupungin palvelut organisoidaan kaupunkilaista parhaiten palveleviksi.

Syksyllä 2015 käynnistyy uudistusten päälinjausten valmistelu. Kaupunginhallitus tekee valtuustolle esityksen päälinjauksista. Esitykset valmistellaan niin, että ne voivat tulla voimaan seuraavan valtuustokauden alussa.

Kutsumme kaikki kaupunkilaiset ja eri sidosryhmien edustajat esittämään ajatuksiaan ja kehittämään uudistusta tässä verkkoaivoriihessä. Palautteesta laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan ja käsitellään johtamisen jaostossa. Hyödynnämme näkemyksiänne laajasti uudistuksen valmistelussa. 

Aivoriihi on nyt suljettu ja aineiston analyysi käynnissä.
Kiitos aktiivisesta osallistumisesta!

 

Toivotamme aktiivista keskustelua, kiitos ajatuksistasi jo etukäteen!

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto / Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston puheenjohtaja Lasse Männistö

* Lisätietoja uudistuksen valmistelusta täällä * Aivoriihi on avoinna 21.9. saakka, voit tulla milloin tahansa uudelleen * Vastausaineisto julkaistaan avoimena datana nimettömänä aivoriihen päätyttyä *

Kirjautuminen

Kirjautuminen epäonnistui. Käyttäjätunnuksesi on suljettu.