Kommunikationsministeriet

Vill du vara med och bygga en smidigare vardag eller vill du underlätta företagens verksamhet och innovationer? Hurdana normer borde slopas till fördel för samhällsverksamheten och uppkomsten av innovativ affärsverksamhet?

Finlands konkurrenskraft och samhällets funktion måste förbättras. Regeringen arbetar för detta på många olika sätt. Ett sätt är att slopa onödig reglering. Detta arbete görs nu på alla ministerier.

Vi vill veta vad du tycker om regleringen inom trafik, transport och kommunikation. Med tiden har det uppkommit normer, stora och små, som försvårar vardagen eller affärsverksamheten. Vad tycker du att vi borde göra för att råda bot på situationen?

Genom att delta i vår förfrågan kan du påverka i vilken riktning trafik- och kommunikationsförvaltningen utvecklas. Kan vi införa enklare och lättare tillståndsförfaranden? Hur kan vi dra den största nyttan av digitalisering? Hur kan vi göra vardagen lättare för dig? Ska vi avreglera eller inventera och sortera? Jag tror att just du har tankar om detta. Genom att delta kan du också se hurdana idéer andra har lagt fram.

Din åsikt är viktig för oss och du kan delta anonymt. Den insamlade informationen använder vi som underlag för normavvecklingen vid ministeriet.

Vi ber dig vänligen svara så fort som möjligt. Tack på förhand för dina idéer!

Anne Berner
kommunikationsminister

Inloggning

Loggning misslyckad. Denna instans är stängd.