Tilastokeskus

Kom med och utveckla våra tjänster. Betydelsen av tillförlitlig information växer i samhället och vi vill försäkra oss om att vi ännu bättre än tidigare svarar på de varierande informationsbehoven. Berätta din åsikt om hurdan information du behöver i framtiden och hur du vill dra nytta av den. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Med vänlig hälsning

Marjo Bruun

Generaldirektör

Statistikcentralen

Inloggning

Loggning misslyckad. Denna instans är stängd.