Välkommen att skapa visionen för högskoleutbildning och forskning år 2030!

Välkommen att skapa visionen för högskoleutbildning och forskning år 2030!

Osallistu suomeksi
In English

Regeringen strävar efter att Finland är ett land, där man hela tiden vill lära sig nytt. Att höja både kompetens- och utbilidningsnivån bland finländarna ingår i regeringsprogrammet. Dessa mål stöder förnyandet av det finländska samhället samt förverkligandet av lika möjligheter.

Arbetet med visionen tar sikte på att skapa en framtidsbild för ett högklassigt och anslående finländskt högskolesystem med internationell konkurenskraft, och målet är att det kan förverkligas inom år 2030. Olika modeller och alternativ för utveckling av det finländska högskolesystemet kommer att granskas och deras inverkan bedömas. Dessutom kommer möjligheterna att förverkliga dem att utvärderas med hänsyn till såväl förändringar i både nationella och internationella verksamhetsmiljön som erfarenheter och realiseringar utomlands.

I Finland 100 -jubileumsårets anda bjuder vi in alla intresserade att delta i visionsarbetet! Du är välkommen att bidra med Dina idéer angående utvecklandet av vår framtida högskoleutbildning och forskning!

Sanni Grahn-Laasonen
Undervisnings- och kulturminister