Vaikuta Ruoka2030 toimeenpanosuunnitelmaan

Vaikuta Ruoka2030 toimeenpanosuunnitelmaan


Visio

Maailman parasta ruokaa

Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja.

Elintarvikkeiden kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kannattava ruokajärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- sekä opetustyö. Alan markkinointi- ja vientiosaaminen on hyvällä tasolla. Suomi on vahva korkealaatuisten ja turvallisten elintarvikkeiden ja elintarvikeosaamisen vientimaa.


Haluaisimme kuulla ajatuksiasi ja näkemyksiäsi Ruoka2030 - selonteon edistämisestä. Antamasi vastaukset ovat meille tärkeää tukimateriaalia, kun laadimme ohjelman käytännön toimeenpanosuunnitelmaa.

Ruokapoliittinen selonteko on osa kansallista ruokapolitiikkaa, jolla tähdätään vastuulliseen ja kestävään ruuantuotantoon ja -kulutukseen sekä taloudellista ja yhteiskunnallista hyvinvointia tuottavaan ruokajärjestelmään.

Tässä verkkoriihessä pureudumme asioihin konkreettisen tekemisen tasolla, ja olemme kutsuneet mukaan toimijoita ja asiantuntijoita ruokajärjestelmän kaikilta alueilta.

Kiitos jo etukäteen mielenkiinnostasi ja ajastasi!

Jari Leppä
Maa- ja metsätalousministeri


Ruoka2030 - selontekoon liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Anna-Leena Miettiseen maa- ja metsätalousministeriössä.
Osallistumiseen liittyvissä teknisissä asioissa auttaa Fountain Park.