Opetus- ja kulttuuri- ministeriö

Välkommen med i det fortsatta visionsarbetet för högskoleutbildning och forskning

Vi påbörjade i mars 2017 visionsarbete för högre utbildning och forskning tillsammans med utbildnings- och kulturministeriet, högskolor, forskningsinstitut och intressentgrupper. Målet är att hitta en gemensam syn på framtidens kvalitativa, verkningsfulla och internationella finländska högskole- och forskningssystem tills år 2030.  

Det är storartat att så många har deltagit i förberedningen av visionen. På vårens brainstorming på webben fick vi idéer från nästa 3000 informanter. Därtill har vi fysiskt träffats på olika orter och i olika sammansättningar – i dessa möten för framtidsarbete har hundratals personer deltagit. Ett stort tack till alla som deltagit!

På denna brainstorming kommer vi att ge idéer från hittills det utförda visionsarbetet för bedömning och vidareutveckling. För högre utbildning och forskning – och det finska samhället – centrala ärenden har koncentrerats under två viktiga teman. Vi behöver fler högskoleutbildade experter och kunskap av ett nytt slag. Vi behöver mer av kulturen att göra tillsammans och den föregångaranda som detta skapar.

Klicka på “Börja” -knappen och kom med! Du får bedöma och kommentera den målbild för framtiden som formats av de tankar som lyfts fram på vårens brainstorming, verkstäder och seminarier och även åtgärdshelheten som leder dit.

Tack för att du är med och ger din insats för högskoleutbildningens och forskningens framtidsarbete.

Sanni Grahn-Laasonen
Undervisningsminister