OKM

Kom med och tala om för oss, hur #detnyagymnasiet ska se ut!


Den finländska gymnasieutbildningen håller hög kvalitet och studentexamen värderas högt även på internationell nivå. Den inledda gymnasiereformens huvudsyfte är stärkandet av gymnasieundervisningen på ett sådant sätt, att den finländska allmänbildningen även i framtiden möter mångfalden av kompetensbehov.

Förnyandet av gymnasiet är vår gemensamma sak. Jag inbjuder dig att dela med dig av dina tankar angående utvecklandet av gymnasiet via en öppen tankesmedja på nätet, där du också har möjligheten att utvärdera de synpunkter som redan har presenterats. Tankesmedjan pågår 13.10.−26.11.2017.

Ett varmt tack för din tid och dina värdefulla synpunkter!


TIDEN FÖR DELTAGANDE HAR AVSLUTIT!
TACK FÖR ALLA DELTAGARE!


Sanni Grahn-Laasonen
Undervisningsminister

 

Osallistu suomeksi tästä. 

Inloggning

Loggning misslyckad. Dit andvändaridentifikation begangnarräkning är stängd.