Ympäristöministeriö

Rakennetaan yhdessä kestävälle pohjalle!


Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen esiselvitystyö on aktiivisimmillaan. Sekä maankäytön että rakentamisen ohjauksen osalta on valmistunut ja työn alla niin laajempia kokonaisuuksia kuin tarkemmin rajattuja kohteita koskevia selvityksiä ja ehdotuksia. 

Ympäristöministeriössä vahvistetaan tietopohjaa rakentamista koskevan lainsäädännön uudistuksen valmistelun tueksi. Käynnistämme nyt aivoriihen, jolla tähän vaiheeseen saadaan mahdollisimman laajasti eri sidosryhmien näkemyksiä.

Rakentamista koskevaa lainsäädäntöä on kehitetty varsinkin rakentamisen laadun ja teknisten vaatimusten osalta useaan otteeseen. EU:n yhteiset rakentamista koskevat linjaukset ovat myös vaikuttaneet kehitykseen.

Viime vuosikymmeninä rakentamisen laadussa ovat aiheuttaneet haasteita esimerkiksi rakennusten kosteus- ja homeongelmat, rakennusten rakenteelliset ongelmat sekä rakennustuotteiden laatupoikkeamat. Digitalisaatio ja rakennusten ympäristövaikutusten yhä laajempi huomioon ottaminen uudistavat myös rakentamista. Ohjauksen kehittämisen tulee perustua laajaan toimintaympäristön muutosten ennakointiin ja analyysiin. Siksi toivomme aktiivista osallistumista tähän aivoriiheen.  

RAKENTAMISEN AIVORIIHI ON NYT SULJETTU. 

KIITOS KAIKILLE AKTIIVISESTA OSALLISTUMISESTA! 

TULOKSET JULKAISTAAN SIVULLA WWW.YM.FI/MRLUUDISTUS HUHTIKUUN AIKANA.

Tule mukaan rakentamaan tulevaisuutta!

Terveisin Helena Säteri, ylijohtaja

Kirjautuminen

Kirjautuminen epäonnistui. Käyttäjätunnuksesi on suljettu.