Uudenmaan kasvupalvelut

Välkommen med och planera de framtida tillväxttjänsterna i Nyland!


De offentliga sysselsättnings- och företagstjänsterna förnyas som bäst och kallas i fortsättningen för tillväxttjänster. Tillväxttjänsterna går ut på att främja ny näringsverksamhet samt företagens tillväxt, förnyelse och internationalisering. Samtidigt vill man höja kompetensen hos de arbetssökande samt främja och försnabba deras sysselsättning.

Därför vill vi genast i början av planeringsprocessen höra de person- och företagskunder som kommer att anlita tjänsterna samt anställda hos kommuner, TE-byråer och NTM-centraler. Utifrån de svar vi får kan vi göra tjänsterna bättre än någonsin!

Klicka på Börja och kom med!

Inloggning

Loggning misslyckad. Dit andvändaridentifikation begangnarräkning är stängd.