OKM

Tervetuloa mukaan tekemään todeksi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota!


På Svenska           In English

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio Ehdotus Suomelle: Suomi 100+ julkistettiin syksyllä 2017.  Visiossa linjataan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuuntaa vuoteen 2030.

Vision mukaan Suomen menestymisen strategia on olla osaavin kansakunta: meidän on tähdättävä maailman parhaiten koulutettuun työvoimaan. Tavoitteena on, että vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Tämä edellyttää avointa koulutustarjontaa ja jatkuvaa oppimista, kansainvälistä verkostoitumista, laatua, vahvistuvaa vaikuttavuutta ja panostuksia TKI-toimintaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt vision toimeenpanon yhdessä korkeakoulujen henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kesken.  Vision toimeenpanon tiekarttaa laatii viisi valmisteluryhmää ja toimeenpanon johtoryhmä.

Valmisteluryhmät on johdettu vision tavoitteista: 1) mahdollistava ohjaus, resurssit ja rakenteet; 2) avoimuus, joustavuus ja jatkuva oppiminen; 3) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta; 4) digitalisaatio ja tekoäly korkeakoulujen muutoksen tukena sekä 5) hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt.

Tervetuloa mukaan antamaan ideasi vision toimeenpanoon!  Verkkoaivoriihessä pääset arvioimaan vision tiekarttaa valmistelevien työryhmien alustavia suuntaviivoja. Mietitään yhdessä keinot ja kannusteet kohti vision tavoitteita – laadultaan ja vaikuttavuudeltaan vahvoja tulevaisuuden korkeakouluja, jotka toimivat vastuullisesti sivistyksen, tieteen ja teknologian puolesta sekä ihmisen ja yhteiskunnan parhaaksi.

Sanni Grahn-Laasonen

Opetusministeri

Kirjautuminen

Kirjautuminen epäonnistui. Käyttäjätunnuksesi on suljettu.