Undervisnings- och kulturministeriet

Välkommen till verkställandet av visionen för högskoleutbildningen och forskningen 2030!


Suomeksi           In English

Visionen för högskoleutbildningen och forskningen i Finland år 2030 publicerades hösten 2017. I visionen finns riktlinjer för utvecklingen av högskoleutbildningen och forskningen fram till 2030. Enligt visionen ska Finland säkra sin framgång genom att vara den mest kompetenta nationen. Målet är att minst hälften av alla unga vuxna avlägger en högskoleexamen. Vi måste sikta på att vara världens bäst utbildade arbetskraft och på intensiv FUI-verksamhet. Detta förutsätter ett öppet utbildningsutbud och kontinuerligt lärande, internationella nätverk, kvalitet, starkare genomslag och satsningar på FUI-verksamhet.

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett verkställandet av visionen tillsammans med högskolornas personal, studerande och intressegrupper. Vägkartan för verkställandet av visionen utarbetas av fem beredningsgrupper och en ledningsgrupp för verkställandet. Beredningsgrupperna har bildats utgående från målen i visionen: 1) Styrning som möjliggör, resurser och strukturer, 2) Öppenhet, flexibilitet och kontinuerligt lärande, 3) Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, 4) Digitalisering och artificiell intelligens som stöd för högskolornas förändring och 5) Välmående högskolegemenskaper.

Välkommen att bidra med dina idéer till verkställandet av visionen! I brainstormingen på webben kan du utvärdera de preliminära riktlinjerna från arbetsgrupperna som bereder vägkartan. Tillsammans ska vi tänka ut metoder och incitament för att nå målen i visionen - kvalitetsinriktade högskolor med ett starkt genomslag som med ansvarsfull verksamhet styr bildningen, forskningen och teknologin så att de stöder människans och samhällets bästa.

Sanni Grahn-Laasonen

Undervisningsminister

Inloggning

Loggning misslyckad. Dit andvändaridentifikation begangnarräkning är stängd.