Landskaps- och vårdreformen

Den här brainstormingen på webben är riktad till Luovas
kunder och intressentgrupper.

 

Kom med och utveckla Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet så att den passar dina behov.

Nya Statens tillstånds och tillsynsmyndighet Luova inleder sin verksamhet 1 januari 2020 – nu bjuder vi in Luovas kunder och intressentgrupper i utvecklingen av det nya ämbetsverket!

Det är enkelt att delta: kom med i brainstormingen på webben som tar cirka 15 minuter av din tid. Vi vill föra en gemensam dialog nu när vi håller på att bereda framtidens praxis och roller.
I den här brainstormingen fokuserar vi på Luovas tjänster – berätta vad som är viktigt för dig
i Luovas tjänster och sätt att uträtta ärenden. Vi utnyttjar brainstormingens resultat för att utveckla Luovas kundservicehelhet, inkl. webbtjänsterna.

Klicka på ”Börja” och delta i webbrainstormingen.

Inloggning

Loggning misslyckad. Dit andvändaridentifikation begangnarräkning är stängd.