Ruuantuotantokannattavaksi

Tack för deltagandet - arbetet fortsätter!

(suomeksi)

I somras inledde vi en utredning för att få fram de åtgärder som hjälper att förbättra lönsamheten i matproduktionen. När utredningen blir klar i slutet av i år ger jag mitt förslag till åtgärder som kan ge vår matproduktion 500 miljoner euro mer i inkomst.

Tusentals människor - producenter, konsumenter och övriga aktörer och forskare i matkedjan - har redan deltagit i arbetets första faser genom en webbtankesmedja samt flera möten och workshoppar.

Tack alla ni som redan deltagit för era värdefulla synpunkter! Nu är det dags att arbeta vidare med de idéer som vi fått in under arbetets gång.

På följande sidor finns det en sammanställning av idéerna som du får tycka till och kommentera. Klicka på Börja och delta!

Tack för din värdefulla insats!
Reijo Karhinen

Inloggning

Loggning misslyckad. Dit andvändaridentifikation begangnarräkning är stängd.