UPMBiofore

Ohjaa meitä matkalla kohti tulevaisuutta ilman fossiilisia raaka-aineita

 
Me UPM:llä inspiroidumme biotalouden rajattomista mahdollisuuksista, ja tämä visio määrittelee tulevaisuutemme. Uusiutuvien puukuitujen innovatiivinen käyttö tarjoaa monia vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille sekä uusia kasvun ja arvonluonnin mahdollisuuksia kaikissa UPM:n liiketoiminnoissa. Tämä on Biofore Beyond Fossils -ajattelumme ydin.
 
Luotamme vahvasti strategisiin kulmakiviimme – hyvään tuloksentekokykyyn, kasvuun, innovaatioihin ja vastuullisuuteen. Ne ohjaavat meitä tänään ja tulevaisuudessa. Onnistuminen edellyttää kuitenkin aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa kaikkialla missä toimimme.
 
Kerro meille mielipiteesi tärkeimmistä teemoista, joihin meidän tulisi keskittyä ja joita meidän pitäisi edistää. Palautteesi pohjalta kokoamme tulokset matriisiin, joka ohjaa kehitystyötämme tulevina vuosina. Matriisin tulet löytämään myös vuoden 2019 vuosikertomuksestamme sekä nettisivuillamme www.upm.com/fi alkuvuodesta 2020.
 
Kyselyyn vastaamiseen menee enintään 5 minuuttia. Ulkopuolinen palveluntarjoaja käsittelee kaikki vastaukset nimettöminä. Kiitos osallistumisestasi!