Opetus- ja kulttuuriministeriö

Oppivelvollisuus laajenee

Hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen ja oppivelvollisuus laajennetaan koskemaan myös toisen asteen opintoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut elokuussa 2019 projekti- ja seurantaryhmän valmistelemaan uudistusta.

Projektiryhmä on luonnostellut oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvän hallituksen esityksen valmistelun pohjaksi suuntaviivat. Suuntaviivaluonnoksiin on hahmoteltu ratkaisuehdotuksia tai -vaihtoehtoja oppivelvollisuuden laajentamisen kannalta keskeisiin kysymyksiin. Suuntaviivaluonnoksiin kootaan palautetta sekä alueellisten työpajojen että verkkokyselyn avulla.

OSALLISTUMISAIKA ON PÄÄTTYNYT, KIITOS OSALLISTUNEILLE!

Tämän verkkokyselyn tavoitteena on

Kyselyssä kysytään kommenttejasi oppivelvollisuuden laajentamisen suuntaviivaluonnoksiin teema kerrallaan. Lisäksi kysytään konkreettisia muutosehdotuksia kyseiseen teemaan liittyviin ratkaisuehdotuksiin. Kyselyn lopuksi sinulla on mahdollisuus esittää muita mahdollisia huomioita oppivelvollisuuden laajentamiseen, esimerkiksi nostaa esiin jokin oppivelvollisuuden laajentamisen kannalta keskeinen asia, joka mielestäsi puuttuu suuntaviivaluonnoksista.

Oppivelvollisuuden laajentamisen suuntaviivaluonnokset löytyvät kokonaisuudessaan täältä.

Klikkaa Aloita niin pääset vauhtiin!

Kirjautuminen

Kirjautuminen epäonnistui. Käyttäjätunnuksesi on suljettu.