Opetus- ja kulttuuriministeriö

Läroplikten utvidgas


I enlighet med regeringsprogram höjs läropliktsåldern till 18 år och läroplikten utvidgas till att gälla även studier på andra stadiet. I augusti 2019 har undervisnings- och kulturministeriet tillsatt en projekt- och uppföljningsgrupp för att bereda reformen.

Projektgruppen har utarbetat riktlinjer som grund för beredningen av regeringens proposition som gäller utvidgning av läroplikten. I utkastet till riktlinjer har man skisserat förslag eller alternativ till lösningar på frågor som är centrala med tanke på utvidgningen av läroplikten. Med hjälp av både regionala workshoppar och en webbenkät samlas respons om utkastet till riktlinjer.

DELTAGNINGSPERIODEN ÄR SLUT. TACK TILL DELTAGARNA!

Syftet med denna webbenkät är att

I enkäten får du kommentera olika teman i utkastet till riktlinjer för utvidgning av läroplikten. Dessutom frågas efter konkreta ändringsförslag i de lösningar som föreslås för temat i fråga. I slutet av enkäten kan du framföra eventuella övriga kommentarer om utvidgningen av läroplikten, till exempel kan du lyfta fram något som är centralt med tanke på utvidgningen av läroplikten och som du anser saknas i utkastet till riktlinjer.

Utkastet till riktlinjer för utvidgning av läroplikten finns i sin helhet här.

Klicka på Börja så kommer du igång!

Inloggning

Loggning misslyckad. Dit andvändaridentifikation begangnarräkning är stängd.