Puunjalostusinsinöörit

Tervetuloa kurkistamaan vuoteen 2030

Puunjalostusinsinöörit ry (PI) on käynnistänyt tulevaisuuteen katsovan strategiaprosessin, jossa yhdistyksen visio, missio, arvot ja strategiset teemat päivitetään tuleville vuosille. Haluamme kurkistaa kauas vuoteen 2030, tunnistaa meihin pitkällä aikavälillä vaikuttavia keskeisiä muutosajureita ja arvioida, miten PI:n tulisi lähimmän viiden vuoden aikana kehittää omaa toimintaansa.

Haluamme hyödyntää strategiatyössä hallinnon ja luottamushenkilöiden lisäksi koko jäsenistön näkemyksiä ja asiantuntemusta, jonka johdosta lähestymme jäseniämme kahdella verkkokyselyllä talven aikana. Nyt käsillä olevassa ensimmäisessä kyselyssä aiheena ovat PI:n ja biometsäteollisuuden mahdolliset tulevaisuudenkuvat eli ns. miniskenaariot, ja niiden vaikutukset yhdistykseemme. Vastaaminen vie 10-20 minuuttia omasta aktiivisuudesta riippuen ja toivomme erityisesti ajatuksia herättäviä vastauksia avoimiin kysymyksiin: Mitä eri tulevaisuuskuvat edellyttävät PI:n toiminnalta?

PI:n nykyisiin toimintamuotoihin ja ajankohtaisiin tapahtumiin voit tutustua yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.puunjalostusinsinoorit.fi.

Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. Kiitos osallistumisestasi ja tervetuloa yhteiselle strategiamatkalle tulevaisuuteen!

Klikkaa "Aloita"