Undervisnings- och kulturministeriet

Hur ska vi utveckla den svenskspråkiga utbildningen i Finland?


Den här enkäten är en del av den aktuella utredningen om svenskspråkig utbildning i Finland. Ditt bidrag är viktigt för att vi ska få en så mångsidig bild som möjligt av utmaningar och utvecklingstrender inom den svenskspråkiga utbildningen i Finland.

Undervisnings- och kulturministeriet har i början av 2020 startat en utredning för att få fram en lägesbeskrivning gällande den svenskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken. Gun Oker-Blom tillsattes som utredare.

Utredningen ska får fram särdragen, utmaningarna och utvecklingsbehoven inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen. Den ska även ge åtgärdsförslag utifrån de utvecklingsbehov som framkommer. Utredningen täcker hela utbildningsområdet från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen och ska kopplas till den utbildningspolitiska redogörelse som utarbetas som bäst.

Eftersom höranden i form av regionala seminarier inte har kunnat hållas som planerat, på grund av coronakrisen, hoppas vi att webbenkäten får stor spridning och att vi får många svar! Utredningen vill samla synpunkter och perspektiv så brett som möjligt, av aktörer i olika roller från hela utbildningssektorn, och från alla regioner.

Varmt välkommen att medverka till den aktuella utredningen om Finlands svenskspråkiga utbildning!

Mona Forsskåhl
Direktör, ordf för referensgruppen för utredningen

                                           

Gun Oker-Blom
Utredare