Undervisnings- och kulturministeriet

Miten kehitämme yhdessä ruotsinkielistä koulutusta Suomessa?

 
Tämä verkkokysely on osa ruotsinkielisen koulutuksen kokonaisselvitystä. Sinun panoksesi on arvokas ja tärkeä, jotta saamme mahdollisimman monipuolisen kuvan ruotsinkielisen koulutuksen haasteista ja kehityssuunnista Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt vuoden 2020 alussa selvitystyön ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen nykytilasta. Selvityshenkilöksi asetettiin Gun Oker-Blom. Työtä tukee seurantaryhmä.

Selvitystyössä tarkastellaan ruotsinkielisen koulutuksen nykytilaa, erityispiirteitä, haasteita ja kehittämistarpeita. Selvitys koskee koko koulutusjärjestelmää varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Työ tukee hallituksen koulutuspoliittisen selonteon valmistelua. Selvitystyön tuloksena syntyy toimenpide-ehdotuksia tulevista kehittämistarpeista.

Alueellisia kuulemistilaisuuksia ei ole voitu järjestää suunnitellusti koronan aiheuttaman poikkeustilanteen takia. Tämän vuoksi toivomme, että tämä verkkokysely leviää laajasti ja saamme mahdollisimman paljon vastauksia! Selvitystyössä kootaan yhteen näkemyksiä mahdollisimman monipuolisesti koko koulutussektorilta, alan eri toimijoilta ja kaikilta alueilta.

Lämpimästi tervetuloa osallistumaan ajankohtaiseen ruotsinkielisen koulutuksen selvitystyöhön!
 

Mona Forsskåhl
seurantaryhmän puheenjohtaja, johtaja

                                           

Gun Oker-Blom
selvityshenkilö