Valtiovarainministeriö

Laadimme parhaillaan suomalaiselle julkiselle hallinnolle strategiaa, jota voimme käyttää ohjenuorana uudistumisessa 2020-luvulla. Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite ”Maailman paras julkishallinto” edellyttää julkishallinnolta tavoitteellista yhdessä tekemistä. Samalla se tarkoittaa myös ihmiskeskeisyyttä ja muutoskykyisyyttä.

Yhdessä tekemiselle täytyy olla myös rakenteita. Yhteistyön johtaminen on erilaista kuin yksin tekemisen johtaminen. Yhteistyön pitää olla vaikuttavaa, enemmän kuin osiensa summa. Osaoptimoinnin sijaan johdetaan kokonaisuuksia, yhteisten tavoitteiden toteutumista.

Julkishallinnon keskeisimpiä tarkoituksia on hyvinvoivan yhteiskunnan edellytysten luominen. Tässä verkkoaivoriihessä keskitymme tarkastelemaan kunta- ja valtionhallintoa erityisesti työpaikkana ja palvelujen järjestäjänä. Se, millaisena julkishallinnossa näymme ihmisille, asukkaille ja yhteisöille, on seurausta siitä, minkälainen olemme työnantajana työntekijöillemme. Se, miten onnistumme asiakkaiden eli ihmisten ja yhteisöjen silmissä, heijastuu rooliimme yhteiskunnassa ja arvostukseemme myös potentiaalisille tuleville työntekijöille.

Tavoitteemme on tarkastella laajemmin ihmisten palvelutarvetta ja julkishallintoa kaikkialla maassa. Monilla työpaikoilla kuljetaan kohti paikkariippumatonta ja monipaikkaista työtä, jossa digitalisaation avulla mahdollisestaan työntekijöiden työskentely ja asuminen entistä joustavammin kaikkialla Suomessa.

Tervetuloa mukaan ideoimaan niitä käytännön keinoja, joilla edellä mainitut tavoitteet on mahdollista saavuttaa! 

Osallistuthan viimeistään 24.6..


   Päivi Nerg

  Minna Karhunen

 

Kirjautuminen

Kirjautuminen epäonnistui. Käyttäjätunnuksesi on suljettu.